Extra ingelaste ALV

Om de nieuwe statuten te kunnen vaststellen was er een te lage opkomst bij de laatste ALV. Met die reden is 15 november ingelast. Dan kunnen bij meerderheid van stemmen alsnog de nieuwe statuten worden vastgesteld.