Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Jacques Krutzen bestuur@thehawks.nl
Secretariaat Tanya Faro secretariaathawks@gmail.com
Penningmeester Arine van der Ham penningmeester@thehawks.nl

Heeft u op- en/of aanmerkingen over de gang van zaken, dan kunt u altijd uw bijdrage richten aan één van de bovengenoemde bestuursleden via het Secretariaat: secretariaathawks@gmail.com

Commissies

Wedstrijdsecretariaat

Lees hier de mededeling over de werking van het wedstrijdsecretariaat

Honkbal Marianne de Bruin m.debruijn53@gmail.com
Softbal Coen Roodbol (06-51065521) croodbol@live.nl
Slowpitch Ton Glastra slowpitch@thehawks.nl

Sponsorcommissie

Cock Schouten  
Coen Roodbol (06-51065521) croodbol@live.nl

Ledenadministratie

Honkbal/Softbal Kim Vermeij ledenadministratie@thehawks.nl

Sport Technische Commissie

Senioren Coen Roodbol (06-51065521) croodbol@live.nl
Jeugd Randy Suvaal jeugdtechnischecommissie@thehawks.nl

Ledenwerving en -behoud

  Wijnand Ruben  
  Freek van der Kooij  
  Robin Meijers  
  Kim Verweij  
  Marianne de Bruijn  

Communicatie/PR

Redactie nieuwsbrief Ton Glastra communicatiecommissie@thehawks.nl
Internetredactie Auke Glastra communicatiecommissie@thehawks.nl
Webmaster Eric Huisman communicatiecommissie@thehawks.nl
Social Media Freek van der Kooij communicatiecommissie@thehawks.nl
Social Media Mark Friebel communicatiecommissie@thehawks.nl

Evenementen

Feestcommissie Auke Glastra auke91@outlook.com
  Berend Ruben  
Jeugdactiviteiten Anita Roobol jeugdactiviteitencommissie@thehawks.nl

Kantinecommissie

Inkoop Rob de Bruijn  
  Henk Nieterau  
Bardiensten Marianne de Bruijn
Schoonmaak L. van der Wolf

Accommodatie

  Rob de Bruijn accommodatiecommissie@thehawks.nl
  Coen Roodbol  
  Ben Schouten  
  Cock Schouten  
  Hans Vis  

Kascontrole Commissie

  Eveline Boom  
  Bob de Bruijn  
  Geert-Jan Vaes