Lid worden / contributie / opzeggen

Informatie voor geïnteresseerden

Wat leuk dat u interesse toont in onze club!! Onze vereniging telt al zo’n 170 leden. Zij spelen en genieten van honkbal, softball en jeugdhonkbal van 5 tot en met 21 jaar. Wij beschikken over 3 velden: één honkbalveld en twee combinatievelden waar zowel honk- als softbal gespeeld kan worden.

De vereniging bestaat meer dan 50 jaar en neemt een prominente plaats in in de Nederlandse honk- en softbalwereld. Ons 1e honkbal team presteert op landelijk niveau en onze jeugdteams spelen in de top van de regio. De vereniging heeft altijd een zeer goede jeugdopleiding gehad waarbij diverse jeugdspelers doorgebroken zijn op nationaal niveau. Bijvoorbeeld Rob Cordemans die gedurende een groot aantal seizoenen als de beste werper van Nederland werd aangeduid en onderdeel uitmaakte van het Nederlands team dat Wereldkampioen geworden is.

Wij leren onze mooie sport graag aan een ander. Nieuwe leden zijn daarom altijd welkom! Heeft u interesse, wilt u een keer meetrainen of heeft u andere vragen. Stuur dan een mailtje naar secretariaathawks@gmail.com

Meetrainen?

Je kunt 3 keer meetrainen alvorens je de definitieve keuze maakt om lid te worden. Aspirant Jeugdleden nemen contact op met onze Jeugdcommissie (jeugdtechnischecommissie@thehawks.nl) die dan direct bepalen waar je een keer mee kan trainen (dag en tijdstip is afhankelijk van leeftijd)

Informatie voor nieuwe leden

Op een aparte pagina staat alle informatie voor nieuwe leden.

Inschrijven

Het inschrijfformulier DHSC The Hawks kunt u krijgen via de coach. Het inschrijfformulier moet ingevuld weer bij de coach ingeleverd worden.

Contributietabel 2023

 The Hawks
Basis
KNBSB
Bondscontributie
DienstverleningsbijdrageTotaal
Jeugd t/m 9 jaar€ 115,00€ 19,-€ 80,00€ 214,-
Jeugd 10-17 jaar€ 178,00€ 31,90€ 80,00€ 289,90
Senioren€ 187,50€ 72,80€ 80,00€ 340,30
Dubbel lidmaatschap€ 11,55 € 11,55
Niet-spelend bondslid€ 69,00€ 19,00 € 88,00
Verenigingslid€ 81,25  € 81,25

De contributiebedragen van 2024 worden zo spoedig mogelijk op de website gepubliceerd.

Dienstverleningsbijdrage – Vrijwilligerswerk

Dienstverleningsbijdrage is een toeslag welke kan worden terug’verdiend’ met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Voor elk uur verrichte en op de juiste wijze geregistreerde werkzaamheden ontvangt een lid dat de dienstverleningstoeslag heeft voldaan € 5 retour met een maximum van de totaal betaalde dienstverleningstoeslag (€ 80,-). Dit zal uiterlijk 31 december van het geldende jaar terugbetaald worden, op voorwaarde dat er geen betalingsachterstand is gebleken.

Meer informatie over de Dienstverleningsbijdrage

Familiekorting

Derde en elk volgend familielid op hetzelfde adres: 30% korting op laagste contributie Hawks. Familielid ben je als er meer dan 2 personen uit hetzelfde gezin lid zijn van de club.

Betalingsvoorwaarden

Inning van de contributie verplichtingen door The Hawks geschiedt op basis van een per mail toegezonden gespecificeerde nota waarbij deze nota slechts op twee manieren kan worden voldaan: – betaling in één keer; – betaling in drie termijnen. Betaling in drie termijnen geschiedt per periodieke vaste overschrijving door het lid en is alleen mogelijk na een schriftelijke aanvraag daartoe per mail bij de penningmeester (penningmeester@thehawks.nl) welke in 2022 binnen een maand na factuurdatum moet zijn ingediend.

Ledenadministratie

Leden zijn verplicht de ledenadministratie van The Hawks te informeren over de volgende gegevens: achternaam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (indien aanwezig in elk geval mobiele nummer), mailadres, geslachtsidentiteit, geboortedatum, bankrekeningnummer. Zonder deze gegevens kan een juiste contributie vaststelling niet plaatshebben.

Opzeggen

Ook kan het zijn dat u het volgende seizoen de status van uw lidmaatschap wilt wijzigen door opzegging, dit doet u voor 1 december van het huidige seizoen schriftelijk bij de ledenadministratie (ledenadministratie@thehawks.nl).