Lid worden / contributie / opzeggen

Informatie voor nieuwe leden

Onze vereniging telt circa 170 leden. Er wordt gespeeld in diverse categorieën: heren honkbal, dames- en heren softbal en jeugdhonkbal vanaf 5 tot en met 21 jaar. Wij beschikken over 3 velden: één honkbalveld en twee combivelden waar zowel honk- als softbal gespeeld kan worden.

De vereniging bestaat meer dan 50 jaar en neemt een prominente plaats in in de Nederlandse honk- en softbalwereld. Ons 1e honkbal team speelt in de hoofdklasse en onze jeugdteams spelen in de top van de regio. De vereniging heeft altijd een zeer goede jeugdopleiding gehad waarbij diverse jeugdspelers doorgebroken zijn op nationaal niveau. Bijvoorbeeld Rob Cordemans die gedurende een groot aantal seizoenen als de beste werper van Nederland werd aangeduid en onderdeel uitmaakte van het Nederlands team dat Wereldkampioen geworden is.

Nieuwe leden zijn altijd erg welkom! Heeft u interesse, wilt u een keer meetrainen of heeft u andere vragen. Stuur dan een mailtje naar secretariaathawks@gmail.com

U kunt natuurlijk ook direct Inschrijfformulier DHSC The Hawks downloaden en ingevuld aan ons retourneren! Inschrijfformulier Lidmaatschap The Hawks

Ook kan het zijn dat u het volgende seizoen de status van uw lidmaatschap wilt wijzigen door opzegging, dit doet u voor 1 december van het huidige seizoen schriftelijk bij de ledenadministratie (ledenadministratie@thehawks.nl).

Contributietabel 2020:

Hawks KNBSB Dienstverl.toeslag Totaal Termijn
Topsport € 175,00 € 64,00 € 72,00* € 311,00 € 62,20
Jeugd t/m 9 jaar € 106,00 € 18,00 € 72,00* € 196,00 € 39,20
Jeugd 10-17 jaar € 165,00 € 29,00 € 72,00* € 266,00 € 53,20
Senioren € 175,00 € 64,00 € 72,00* € 311,00 € 62,20
Recreant (slow pitch) € 90,00 € 34,00 € 72,00*  € 196,00  € 39,20
Dubbellid (extra) € 42,50 € 10,00 € 52,50 € 10,50
Niet-spelend bondslid € 75,00 € 18,00 € 72,00* € 165,00 € 33,00
Verenigingsleden € 75,00 € 1,00 € 76,00  € 15,20
Donateurs (minimaal) € 40,00 € 40,00 N.v.t.

* Dienstverleningstoeslag is een toeslag welke kan worden terug’verdiend’ met het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Voor elk uur verrichte en op de juiste wijze geregistreerde werkzaamheden ontvangt een lid dat de dienstverleningstoeslag heeft voldaan € 4,50 retour met een maximum van de totaal betaalde dienstverleningstoeslag (€ 72,-). Dit zal uiterlijk 31 december van het geldende jaar terugbetaald worden, op voorwaarde dat er geen betalingsachterstand is gebleken.
Voor de topsport geldt een aparte regeling waarbij opkomst bij trainingen en wedstrijden en verlenging van lidmaatschap een rol spelen bij de terugbetaling.

Bijlage Vrijwilligerswerk The-Hawks

Derde en elk volgend familielid op hetzelfde adres: 30% korting op laagste contributie Hawks.  Familielid ben je als er meer dan 2 personen uit hetzelfde gezin lid zijn van de club. Je kunt 3 keer  meetrainen alvorens je de difinitieve keuze maakt om lid te worden. Aspirant Jeugdleden nemen contact op met onze Jeugdcommissie (jeugdtechnischecommissie@thehawks.nl) die dan direct bepalen waar je een keer mee kan trainen (dag en tijdstip is afhankelijk van leeftijd)

Inning van de contributieverplichtingen door The Hawks geschiedt op basis van een per mail toegezonden gespecificeerde nota waarbij deze nota slechts op twee manieren kan worden voldaan: – betaling in één keer (in 2020 voor 31 januari); – betaling in vijf termijnen (in 2020 1e termijn voor 31 januari, 2e termijn voor 28 februari, 3e termijn voor 31 maart, 4e termijn voor 30 april en 5e termijn voor 31 mei). Betaling in vijf termijnen geschiedt per periodieke vaste overschrijving door het lid en is alleen mogelijk na een schriftelijke aanvraag daartoe per mail bij de penningmeester (penningmeester@thehawks.nl) welke in 2020 voor 31 januari moet zijn ingediend.

Leden zijn verplicht de ledenadministratie van The Hawks te informeren over de volgende gegevens: achternaam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (indien aanwezig in elk geval mobiele nummer), mailadres, man/vrouw, geboortedatum, bankrekeningnummer. Zonder deze gegevens kan een juiste contributie vaststelling niet plaatshebben.

Ons tenue bestaat uit een blauw overshirt met Hawks logo, een rood ondershirt en grijze broek. Kleding is verkrijgbaar via de link in het menu om op de speciale pagina van The Hawks te komen.

Verder kent de vereniging de zogenaamde Vrienden van The Hawks (voorheen de Club van Honderd). De contributie voor de Vrienden van The Hawks is bepaald op een minimum van € 25,- (brons), € 55,- (zilver), € 75,- (goud) of € 100,- (platina), welke wordt gebruikt voor ondersteuning van de jeugdopleiding.