Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Jovanny Dambruck bestuur@thehawks.nl
Secretariaat Tanya Faro secretariaathawks@gmail.com
Penningmeester Danny Stolk penningmeester@thehawks.nl
Technische Zaken Robin Meijers
Vacature
Vrijwilligerssupport/Ledensupport & Marketing/PR Wijnand Ruben

Heeft u op- en/of aanmerkingen over de gang van zaken, dan kunt u altijd uw bijdrage richten aan één van de bovengenoemde bestuursleden via het Secretariaat: secretariaathawks@gmail.com

Commissies

Wedstrijdsecretariaat

Lees hier de mededeling over de werking van het wedstrijdsecretariaat

Honkbal Marianne de Bruin m.debruijn53@gmail.com
Softbal Coen Roodbol (06-51065521) croodbol@live.nl
Slowpitch Ton Glastra slowpitch@thehawks.nl
Scheidsrechterscommissie
Honkbal/Softbal Marianne de Bruin  m.debruijn53@gmail.com
Robin Meijers
Ledenadministratie
Honkbal/Softbal Kim Vermeij ledenadministratie@thehawks.nl
Technische commissie
Honkbal / Scout/Coach HB1 technischecommissietopsport@thehawks.nl
Softbal Coaches HB technischecommissiebreedtesport@thehawks.nl
(overige teams) en SB
Jeugd C. Krutzen jeugdtechnischecommissie@thehawks.nl
Sponsoring
Conny Krutzen, sponsorcommissie@thehawks.nl
Communicatie/PR
Redactie nieuwsbrief Ton Glastra communicatiecommissie@thehawks.nl
Internetredactie Ton Glastra communicatiecommissie@thehawks.nl
Eric Huisman
Jeugdaktiviteitencommissie
Anita Roobol jeugdactiviteitencommissie@thehawks.nl
Denise Spinelly
Feestcommissie
Auke Glastra aukeglastra112@hotmail.com
Leden Support Commissie
Wijnand Ruben ledensupportcommissie@thehawks.nl
Accommodatie
Rob de Bruijn accommodatiecommissie@thehawks.nl
Coen Roodbol
Ben Schouten
Cock Schouten
Vrijwilligers Support Commissie
Vacature vrijwilligerssupportcommissie@thehawks.nl
Kantinecommissie
Nancy Pardo
Integriteitscommissie
Vacature integriteitcommissie@thehawks.nl