Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Jovanny Dambruck bestuur@thehawks.nl
Secretariaat Vacature secretariaathawks@gmail.com
Penningmeester Danny Stolk penningmeester@thehawks.nl
Technische Zaken Robin Meijers  
  Vacature  
Vrijwilligerssupport/Ledensupport & Marketing/PR Wijnand Ruben  

Heeft u op- en/of aanmerkingen over de gang van zaken, dan kunt u altijd uw bijdrage richten aan één van de bovengenoemde bestuursleden via het Secretariaat: secretariaathawks@gmail.com

Commissies

Wedstrijdsecretariaat

Lees hier de mededeling over de werking van het wedstrijdsecretariaat

Honkbal Marianne de Bruin m.debruijn53@gmail.com
Softbal Coen Roodbol (06-51065521) croodbol@live.nl
Slowpitch Ton Glastra slowpitch@thehawks.nl
Scheidsrechterscommissie
Honkbal/Softbal Marianne de Bruin  m.debruijn53@gmail.com
  Robin Meijers  
Ledenadministratie
Honkbal/Softbal Kim Vermeij ledenadministratie@thehawks.nl
     
Technische commissie
Honkbal / Scout/Coach HB1 technischecommissietopsport@thehawks.nl
Softbal Coaches HB technischecommissiebreedtesport@thehawks.nl
  (overige teams) en SB  
Jeugd C. Krutzen jeugdtechnischecommissie@thehawks.nl
     
Sponsoring
  Conny Krutzen, sponsorcommissie@thehawks.nl
     
     
Communicatie/PR
Redactie nieuwsbrief Ton Glastra communicatiecommissie@thehawks.nl
Internetredactie Ton Glastra communicatiecommissie@thehawks.nl
  Eric Huisman  
     
Jeugdaktiviteitencommissie
  Anita Roobol jeugdactiviteitencommissie@thehawks.nl
  Denise Spinelly  
     
Feestcommissie
  Auke Glastra aukeglastra112@hotmail.com
     
     
Leden Support Commissie
  Wijnand Ruben ledensupportcommissie@thehawks.nl
     
Accommodatie
  Rob de Bruijn accommodatiecommissie@thehawks.nl
  Coen Roodbol  
  Ben Schouten  
  Cock Schouten  
Vrijwilligers Support Commissie
  Vacature vrijwilligerssupportcommissie@thehawks.nl
     
Kantinecommissie
  Nancy Pardo  
     
Integriteitscommissie
  Vacature integriteitcommissie@thehawks.nl