Algemene ledenvergadering voorjaar 2019

Het bestuur heeft de datum van de voorjaarsledenvergadering vastgesteld op dinsdag 11 juni 2019, aanvang 20.00 uur. Op deze vergadering zal het bestuur niet alleen verantwoording afleggen over het gevoerde (financiële) beleid in het verenigingsjaar 2018, maar tevens met de leden willen discussiëren over plannen voor de toekomst van onze vereniging en over een andere bestuursstructuur. Het is daarom van groot belang dat de leden op deze vergadering aanwezig zijn en hun mening laten horen. Binnenkort worden per mail de agenda en de vergaderstukken naar alle leden verzonden.