UITGESTELD — UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING

De ALV d.d. 5 februari moet helaas uitgesteld worden daar de penningmeester wachtende is op de controle van de kascommissie. Bericht van de penningmeester volgt per mail .

Alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van D.H.S.C. The Hawks worden hierbij uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering vrijdag 5 februari om 19.30 uur via Zoom meeting online. De link zal 24 uur voor de vergadering worden doorgestuurd naar de aanwezigen.

Het bestuur doet een dringend beroep op u als lid van D.H.S.C. The Hawks deze Algemene Leden Vergadering, te houden volgens het gestelde in artikel 16, lid 4 van de Statuten, bij te wonen.

De agenda en de bijbehorende stukken zullen u in de aanloop naar deze vergadering worden toegestuurd.

Er wordt gerekend op uw bijwoning!

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur,

Tanya Faro
Secretaris The Hawks