Uitnodiging ALV 10 juni 19:30

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering op 10 juni 2021 om 19:30. Dit keer nog steeds digitaal. Het platform zal u deze week nog te horen krijgen samen met de agenda. 

Na vele malen van uitstel komt het eindelijk;

Het bestuur doet een dringend beroep op u als lid van – of als ouder/verzorger van jeugdleden van D.H.S.C. The Hawks deze Algemene Leden Vergadering, te houden volgens het gestelde in artikel 16, lid 4 van de Statuten, bij te wonen waarbij het beleid van het afgelopen verenigingsjaar moet worden beoordeeld.  Er wordt gerekend op uw bijzijn.

De concept-agenda van deze Algemene Leden Vergadering inclusief de vergaderstukken wordt  deze week nog naar u verzonden. Leden van wie de ledenadministratie geen mailadres kent of die de genoemde mail niet ontvangen, kunnen hun mailadres mailen naar secretariaathawks@gmail.com en ontvangen dan alsnog de stukken.