Bericht van de Bond

Dinsdag 23 maart is door het kabinet besloten de avondklok met een uur te verschuiven. Dit houdt in dat per woensdag 31 maart de avondklok vanaf 22.00 uur van kracht is. Verder zijn er helaas geen versoepelingen van de coronamaatregelen benoemd, ook niet voor de sport.

Gevolgen voor honkbal en softbal

Het gevolg van de verlenging van de coronamaatregelen betekent voor de sport in hoofdlijnen:

  1. Tot en met dinsdag 20 april mogen er nog geen wedstrijden tussen teams van verschillende verenigingen worden gespeeld.
  2. Sporters van 27 jaar en ouder mogen maximaal in viertallen met elkaar trainen op een buitensportaccommodatie.

Zie ook de informatie op de site van NOC*NSF.

Start jeugdcompetities

Door de verlenging van de coronamaatregelen schuift de startdatum van alle jeugdcompetities op naar het weekend van 24-25 april (was oorspronkelijk 10-11 april). Dit betekent dat de eerste twee speelrondes niet doorgaan op de oorspronkelijk geplande data.

  • Speelronde 1 verschuiven we naar het eerste inhaalweekend op de speelkalender: het weekend van 8-9 mei. Deze wedstrijdwijzigingen worden door Competitiezaken doorgevoerd.
  • Voor speelronde 2 hebben we het voornemen de wedstrijden te verschuiven naar het tweede inhaalweekend van 22-23 mei (Pinksterweekend). Zodra over dit voornemen een definitieve beslissing is genomen, informeren we u daarover.

Als overweging geven we aan u mee de meivakantie wellicht te benutten om extra oefenwedstrijden te spelen of om competitiewedstrijden van later in het seizoen naar voren te halen. Dit laatste dient u uiteraard in onderling overleg met de tegenstander af te spreken en de afdeling Competitiezaken via een wedstrijd wijzigingsverzoek in Sportlink daarover te informeren.

Start seniorencompetities

De startdatum van de seniorencompetities was enkele weken geleden verschoven naar de week van 26 april tot en met 2 mei. Door de huidige verlenging van de coronamaatregelen met drie weken zijn we genoodzaakt de startdatum opnieuw te verschuiven, ook met drie weken. Dit betekent dat de eerste seniorenwedstrijden plaatsvinden in de week van 17 mei.

Alle geplande competitiewedstrijden tot en met zondag 16 mei worden door Competitiezaken op ‘afgelast door bond’ gezet.

Oefenperiode

Door het verlengen van de coronamaatregelen zijn we genoodzaakt alle bij ons aangemelde oefenwedstrijden en oefentoernooien tot 20 april op ‘afgelast door bond’ te zetten.

Tot slot

Sport wordt steeds vaker en steeds nadrukkelijker genoemd als belangrijk deel van de oplossing uit deze coronacrisis. In combinatie met de toenemende vaccinatiegraad in Nederland zijn wij ervan overtuigd dat de honkbal- en softbalcompetities binnen afzienbare tijd concreet kunnen worden opgestart. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en staan voortdurend in contact met de overheid, NOC*NSF en collega-sportbonden. In de komende weken blijven we u uiteraard regelmatig informeren!

P.s.: De eerstvolgende persconferentie van het kabinet is voor dinsdagavond 13 april aangekondigd. Na zo’n persconferentie hebben we altijd even de tijd nodig om de exacte uitwerking van de aangekondigde maatregelen/versoepelingen te vertalen naar de honkbal- en softbalsport. In zo’n persconferentieweek komen we dan ook op de donderdag/vrijdag met meer duidelijkheid voor onze sporten.