Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Hans Ruben
Secretariaat Geesje Speets / Jennie Overbosch
Penningmeester Eveline de Boom penningmeester@thehawks.nl
Wedstrijdzaken Geert-Jan Vaes
Algemene zaken Gale Coehorst/ Petra Glastra
Coördinator Breedtesport

Coördinator Topsport

Jacques Krutzen

Geert-Jan Vaes (a.i.)

Heeft u op- en/of aanmerkingen over de gang van zaken, dan kunt u altijd uw bijdrage richten aan één van de bovengenoemde bestuursleden via het Secretariaat:  secretariaathawks@gmail.com

Commissies

Wedstrijdsecretariaat

Lees hier de mededeling over de werking van het wedstrijdsecretariaat

Honkbal Marianne de Bruin m.debruijn53@gmail.com
Softbal Coen Roodbol (06-51065521) croodbol@live.nl
Slowpitch Ton Glastra/ Jacques Krutzen slowpitch@thehawks.nl

Scheidsrechterscommissie

Honkbal/ Softbal Bas van Rooijen scheidsrechtercommissie@thehawks.nl

Ledenadministratie

Honkbal/ Softbal José de Kloe ledenadministratie@thehawks.nl

Technische commissie

Honkbal Scout/ Coach HB1/ Piet Klaverdijk technischecommissietopsport@thehawks.nl
Softbal Coaches HB (overige teams)en SB technischecommissiebreedtesport@thehawks.nl
Jeugd G.Bolks, D. de Kloe, R. Wessel, C. Krutzen, E. Jansen. jeugdtechnischecommissie@thehawks.nl

Sponsoring

Coördinator sponsoring Topsport Piet Klaverdijk,Riet v/d Rest sponsorcommissie@thehawks.nl

Communicatie/PR

Redactie nieuwsbrief Marco v. Gelderen / Ton Glastra communicatiecommissie@thehawks.nl
Internetredactie Marco v. Gelderen / Ton Glastra communicatiecommissie@thehawks.nl

Jeugdaktiviteitencommissie

Tanja Faro, Lisandra Lodovica jeugdactiviteitencommissie@thehawks.nl
Anita Roobol, Denise Spinelly

Feestcommissie

Julien van Roon feestcommissie@thehawks.nl
Auke Glastra

Leden Support Commissie

 Sylvia Katif ledensupportcommissie@thehawks.nl
 Gabri Bolks

Accommodatie

Rob de Bruijn  accommodatiecommissie@thehawks.nl
Gerard Reurinks

Vrijwilligers Support Commissie

Vacature vrijwilligerssupportcommissie@thehawks.nl

Kantinecommissie

Petra Glastra kantinecommissie@thehawks.nl

Integriteitscommissie                                                                                                         

Vacature integriteitcommissie@thehawks.nl