Lid worden/ contributie/opzeggen

Informatie voor nieuwe leden

Onze vereniging telt circa 200 leden. Er wordt gespeeld in diverse categorieën: heren honkbal, dames- en heren softbal en jeugdhonkbal vanaf 5 tot en met 21 jaar. Wij beschikken over 3 velden: één honkbalveld en twee combivelden waar zowel honk- als softbal gespeeld kan worden.

De vereniging bestaat meer dan 50 jaar en neemt een prominente plaats in in de Nederlandse honk- en softbalwereld. Ons 1e honkbal team speelt in de hoofdklasse en onze jeugdteams spelen in de top van de regio. De vereniging heeft altijd een zeer goede jeugdopleiding gehad waarbij diverse jeugdspelers doorgebroken zijn op nationaal niveau. Bijvoorbeeld Rob Cordemans die gedurende een groot aantal seizoenen als de beste werper van Nederland werd aangeduid en onderdeel uitmaakte van het Nederlands team dat Wereldkampioen geworden is.

Nieuwe leden zijn altijd erg welkom! Heeft u interesse, wilt u een keer meetrainen of heeft u andere vragen. Stuur dan een mailtje naar secretariaathawks@gmail.com

U kunt natuurlijk ook direct Inschrijfformulier Mampaey The Hawks downloaden en ingevuld aan ons retourneren! Inschrijfformulier Lidmaatschap The Hawks

Ook kan het zijn dat u het volgende seizoen de status van uw lidmaatschap wilt wijzigen door opzegging, dit doet u voor 1 december van het huidige seizoen schriftelijk bij de ledenadministratie.

ledenadministratie@thehawks.nl

Contributietabel 2017:

Hawks KNBSB Dienstverl.toeslag Totaal Termijn
Topsport € 175,00 € 58,00 € 50,00* € 286,00 € 57,20
Jeugd t/m 9 jaar € 106,00 € 16,00 € 50,00* € 172,00 € 34,40
Jeugd 10-17 jaar € 165,00 € 26,50 € 50,00* € 241,50 € 48,30
Senioren € 175,00 € 61,00 € 50,00* € 286,00 € 57,20
Recreant (slow pitch) € 90,00  € 50,00*  € 140,00  € 28,00
Dubbellid (extra) € 42,50 € 13,00 € 50,00* € 55,50 € 11,10
Niet-spelend bondslid € 75,00 € 19,00 € 50,00* € 144,00 € 18,80
Verenigingsleden € 75,00 € 75,00  € 15,00
Club van 100 € 55,00 € 55,00 N.v.t.
Donateurs (minimaal) € 40,00 € 40,00 N.v.t.

* Vrijwilligerstoeslag wordt terugbetaald, nadat gebleken is dat het lid 16 uur vrijwillig ten behoeve van The Hawks heeft bijgedragen. Dit zal op 1 juli of 1 november terugbetaald worden, op voorwaarde dat 16 uur is gewerkt en er geen betalingsachterstand is gebleken.

Bijlage Vrijwilligerswerk The-Hawks

Derde en elk volgend familielid op hetzelfde adres: 30% korting op laagste contributie Hawks.  Familielid ben je als er meer dan 2 personen uit hetzelfde gezin lid zijn van de club. Je kunt 3 keer  meetrainen alvorens je de difinitieve keuze maakt om lid te worden. Aspirant Jeugdleden nemen contact op met onze Jeugdcommissie die dan direct bepalen waar je een keer mee kan trainen (dag en tijdstip is afhankelijk van leeftijd)  jeugdtechnischecommissie@thehawks.nl

Inning van de contributieverplichtingen door The Hawks geschiedt op basis van een per mail toegezonden gespecificeerde nota waarbij deze nota slechts op twee manieren kan worden voldaan: – betaling in één keer (in 2016 voor 15 maart); – betaling in vier termijnen (in 2016 1e termijn voor 15 maart, 2e termijn voor 30 april, 3 e termijn voor 31 mei en 4e termijn voor 30 juni). Betaling in vier termijnen is alleen mogelijk na een schriftelijke aanvraag daartoe per mail bij de penningmeester (penningmeester@thehawks.nl) welke in 2016 voor 1 maart moet zijn ingediend en alleen kan geschieden per automatische incasso, waarvoor bij de aanvraag toestemming wordt verleend door het vermelden van het bankrekeningnummer waarvan de verschuldigde bedragen kunnen worden geïncasseerd. Leden zijn verplicht de ledenadministratie van The Hawks te informeren over de volgende gegevens: achternaam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (indien aanwezig in elk geval mobiele nummer), mailadres, man/vrouw, geboortedatum, bankrekeningnummer. Zonder deze gegevens kan een juiste contributie vaststelling niet plaatshebben.

Ons tenue bestaat uit een blauw overshirt met Hawks logo, een rood ondershirt en grijze broek. Kleding is verkrijgbaar via onze kledingcommissie.